TYÖSUHDEPYÖRÄN VEROTUS

Työsuhdepyörän verotus on tärkeä aihe, joka koskee monia työntekijöitä. Se liittyy työnantajan tarjoamaan pyörään työsuhde-etuna. Verotuksessa otetaan huomioon pyörän arvo ja käyttötarkoitus. Ymmärrys tästä verotuskäytännöstä auttaa työntekijöitä ja työnantajia optimoimaan etuudet ja noudattamaan verolakeja. Tämä sivu tarjoaa kattavan tietopaketin aiheesta. Valitessasi työsuhdepolkupyörää kannattaa valita ammattitaitoinen ja kokonaisvaltainen palvelu. Meiltä Electrobikelta saat kaiken mitä tarvitset.

TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMA TYÖSUHDEPYÖRÄN VEROTUKSEEN.

TYÖNTEKIJÄN NÄKÖKULMA TYÖSUHDEPYÖRÄN VEROTUKSEEN.

TYÖSUHDEPYÖRÄN ASIAKASPALVELU

09 34873508 | yritysmyynti@electrobike.fi

TYÖSUHDEPYÖRÄN VEROTUS TYÖNANTAJALLE

Työsuhdepyörän tarjoamisen hyödyt työnantajalle.

Edistät työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia: Työsuhdepyörä kannustaa työntekijöitä fyysiseen aktiivisuuteen, edistäen terveyttä ja vähentäen sairauspoissaoloja. Se tarjoaa virkistävän tavan työmatkoihin, parantaen mielenterveyttä ja työhyvinvointia.

Työsuhdepyörät eivät tarvitse kalliita pysäköintiruutuja: Työsuhdepyörien säilyttäminen on taloudellisesti edullista, sillä ne eivät vaadi suuria pysäköintitiloja. Tämä säästää sekä tilaa että kustannuksia yrityksille.

Voit vähentää aiheutuneet kulut yhteisöverotuksessa: Työsuhdepyörän kustannukset ovat vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa. Tämä tarjoaa taloudellista hyötyä yrityksille, vähentäen yhteisöveron määrää.

Työsuhdepyörä on edullinen tapa sitouttaa työntekijöitä: Työsuhdepyörä on kustannustehokas tapa lisätä työntekijöiden tyytyväisyyttä ja lojaalisuutta. Se on houkutteleva etu, joka parantaa työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista yritykseen.

Electrobike logo pyoraetupalvelu

Polkupyöräetu

Polkupyöräedun edelläkävijä suomessa jo toistakymmentä vuotta.

Työsuhdepyörän hankkiminen ja verovaikutukset

Hallinnolliset velvoitteet ja verotus

Rajat ja perusteet

Verovaikutukset

Tämä verotuksellinen etu on sekä työnantajan että työntekijän kannalta houkutteleva. Työnantajalle se tarjoaa mahdollisuuden motivoida ja palkita työntekijöitä taloudellisesti edullisella tavalla. Samalla se vähentää yrityksen tarvetta tarjota suuria rahallisia bonuksia tai muita etuja, jotka voisivat olla verotuksellisesti raskaampia. Lisäksi, kun työnantaja hankkii työsuhdepyörät, esimerkiksi leasing-sopimuksella, hän voi vähentää näistä aiheutuneet kulut yhteisöverotuksessa, mikä alentaa yrityksen verotaakkaa.

Tämän lisäksi työsuhdepyörät voivat tuoda säästöjä yrityksen infrastruktuurikustannuksissa, kuten pysäköintitiloissa. Kun työntekijät käyttävät pyöriä työmatkoihinsa, yrityksen tarvitsee varata vähemmän tilaa autoille, mikä voi vähentää merkittävästi vuokra- tai pysäköintikuluja. Tämä vaikuttaa positiivisesti yrityksen tulokseen ja voi näin ollen edelleen parantaa yrityksen taloudellista asemaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että työsuhdepyörän tarjoaminen on taloudellisesti järkevä päätös yritykselle. Se ei ainoastaan paranna työntekijöiden tyytyväisyyttä ja hyvinvointia, vaan tuo myös verotuksellisia etuja ja kustannussäästöjä yritykselle.

Työsuhdepyörän verotus

Hallinnolliset velvoitteet

Verottajan ohjeessa luontoiseduista kerrotaan, että polkupyöräedun arvo määräytyy käyvän arvon periaatteen mukaisesti. Jos työnantaja hankkii työsuhdepolkupyörän esimerkiksi leasing-sopimuksella, polkupyöräedun arvo on työnantajalle aiheutuva kustannus. Käytännössä se tarkoittaa leasing-maksua vähennettynä leasing-yhtiölle maksetuilla toimisto- ja käsittelykuluilla.

Polkupyöräedun arvo lasketaan työnantajan leasing-maksun perusteella myös silloin, kun työntekijä maksaa siitä osan tai käsirahan suoraan leasing-yhtiölle. Jos työntekijä maksaa osan leasing-maksusta työnantajalle, polkupyöräedun määrä on työnantajan leasing-yhtiölle maksama määrä vähennettynä työntekijän työnantajalle maksamalla määrällä.

Lähde: Yrittäjät.fi

Työnantajan maksamana tai palkan lisänä

Työnantaja ja -tekijä voivat sopia keskenään työsuhdepyörän maksamisesta. Pyörän hinta voi tulla palkan päälle työnantajan maksamana tai se voidaan pidättää työntekijän palkasta. Summa riippuu pyörän hinnasta ja työntekijän veroprosentista. Jos pyörä tulee palkan lisänä, työnantajan tulee huolehtia hankinta-, huolto- ja leasing-kustannuksista.

Verottaja kertoo, että jos työnantaja omistaa työsuhdepolkupyörän, pyörän käypä arvo muodostuu arvonlisäverollisen hankintahinnan, pääomakulujen ja käyttökulujen perusteella. Hankintahinta jaetaan viidellä vuodella riippumatta polkupyörän todellisista käyttövuosista tai työnantajan kirjanpidossa tekemistä poistoista. Koron määrä lasketaan myöhempinä vuosina siten, että koron laskennan perusteena olevasta pääomasta vähennetään edellisenä vuonna verotetun poiston osuus.

– Koska työsuhdepolkupyörää ei hankita yrityksen arvonlisäverollista liiketoimintaa varten, vaan se tulee työntekijän yksityiseen käyttöön, työnantajayrityksellä ei ole vähennysoikeutta työsuhdepolkupyörän hankintaan ja huoltoon sisältyvästä arvonlisäverosta, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Jukka-Pekka Hellman sanoo.

Työnantaja voi vähentää kulut yhteisöverotuksessa. Edun osalta työnantaja säästää palkan sivukulut.

Työsuhdepyöräilyn hallinnolliset velvoitteet

Rajat ja perusteet

Työsuhdepyörän verovapauden rajat ja laskentaperusteet ovat keskeisiä elementtejä, kun yritykset Suomessa harkitsevat pyöräedun tarjoamista työntekijöilleen. Vuoden 2021 verotuslainsäädännön myötä työnantajat voivat tarjota työntekijöilleen enintään 1 200 euron arvoisen työsuhdepyöräedun vuodessa verovapaasti. Tämä tarkoittaa, että työsuhdepyörän hankintakustannukset tai leasing-maksut, joiden yhteisarvo ei ylitä tätä summaa vuoden aikana, eivät ole veronalaista tuloa työntekijälle.

Jos työsuhdepyörän arvo ylittää 1 200 euroa vuodessa, työntekijän on maksettava veroa vain ylittävästä osasta luontoisetuna. Luontoisedun arvo lasketaan yleensä pyörän hankintahinnan ja oletettujen käyttövuosien perusteella. Esimerkiksi jos työnantaja hankkii pyörän, jonka arvo on 2 000 euroa, ja sen oletettu käyttöikä on neljä vuotta, vuosittainen luontoisetu on 500 euroa.

Leasing-sopimusten kohdalla laskentaperusteena käytetään sopimuksen mukaisia kuukausimaksuja. Jos kuukausimaksut yhteensä ylittävät 1 200 euron rajan vuodessa, vain ylittävä osa katsotaan veronalaista tuloa. Tämä laskentatapa tekee työsuhdepyörien hankinnasta ennustettavaa ja hallittavaa sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta.

On tärkeää huomata, että verovapaus koskee sekä tavallisia että sähköavusteisia polkupyöriä. Tämä joustavuus mahdollistaa erilaisten käyttäjätarpeiden huomioon ottamisen ja laajentaa työsuhdepyörän houkuttelevuutta eri työntekijäryhmien keskuudessa. Yritysten on kuitenkin tärkeää pysyä ajan tasalla verolainsäädännön muutoksista ja varmistaa, että heidän tarjoamansa edut noudattavat voimassa olevia sääntöjä.

Työsuhdepyöräilyn hallinnolliset velvoitteet

Tuntuuko työsuhdepyörän verotus mutkikkaalta?

Sinun tai yrityksesti ei tarvitse olla huolissasi tästä kun asioit Electrobiken kanssa. Kokemuksemme ja raporttimme yrityksellesi poistaa kaiken huolen joka liittyy yrityksen työsuhdepyörien verotukseen. Meiltä saat avun, neuvon ja asialliset raportit, joilla työsuhdepyörän verotus hoituu mallikkaasti.

Olemme tehneet yhteistyötä mm. Outokumpu yrityksen ja Tampereen kaupungin kanssa. Voit lukea artikkelit sivullamme.

TYÖSUHDEPYÖRÄN VEROTUS TYÖNTEKIJÄLLE

Työsuhdepyöräedun verotuksen ymmärtäminen

Työsuhdepyöräetujen Verotuksen Ymmärtäminen Työntekijänä: Työsuhdepyöräetu on merkittävä työntekijän taloudellinen hyöty. Suomessa työnantajat voivat tarjota 1 200 euron arvoisen työsuhdepyöräedun vuodessa verovapaasti. Tämä tarkoittaa, että etu ei kasvata työntekijän verotettavaa tuloa tämän rajan sisällä. Ymmärtämällä näitä verotuksen perusteita, työntekijät voivat hyödyntää etua ilman yllättäviä veroimpaktteja. On tärkeää tietää, että etuuden ylittävä osa on veronalaista tuloa, ja siitä tulee maksaa veroa luontoisetuna. Työntekijän kannattaa siis arvioida etuuden kokonaisarvo ja sen vaikutus henkilökohtaiseen verotukseen.

Electrobike logo pyoraetupalvelu

Polkupyöräetu

Polkupyöräedun edelläkävijä suomessa jo toistakymmentä vuotta.

Työsuhdepolkupyörän veroedun hyödyntäminen

Verovapaan edun hyödyntäminen ja ylittävän summan Verotus: Verovapaan työsuhdepyöräedun hyödyntäminen on houkutteleva vaihtoehto työntekijöille. Tämä 1 200 euron vuotuinen etu ei lisää verotettavaa tuloa. Työntekijän kannattaa olla tietoinen siitä, kuinka paljon hän hyödyntää etua, ja varmistaa, että pysyy verovapaan rajan sisäpuolella. Mikäli työsuhdepyörän vuosittainen verotusarvo ylittää tämän rajan, ylittävä osuus on veronalaista tuloa. Tämä tarkoittaa käytännössä, että työntekijän on maksettava veroa tästä osasta luontoisetuna. Työntekijän kannattaa siis harkita tarkasti, kuinka paljon hän hyödyntää etua, ja miten se vaikuttaa hänen vuotuiseen verotukseensa.

 

Vaikutus kokonaispalkkaan

Työsuhdepyörän vaikutus kokonaispalkkaan ja verotukseen: Työsuhdepyörän tarjoama etu vaikuttaa työntekijän kokonaispalkkaan ja verotukseen. Vaikka verovapaa etu (enintään 1 200 euroa vuodessa) ei suoraan lisää verotettavaa tuloa, sen ylittävä osa katsotaan veronalaista tuloa. Tämä tarkoittaa, että työntekijän kokonaispalkkaan lisätään veronalaisen edun arvo, joka voi vaikuttaa hänen veroprosenttiinsa. On tärkeää, että työntekijät ymmärtävät nämä vaikutukset ja suunnittelevat taloutensa sen mukaisesti. Esimerkiksi, jos työsuhdepyörän kokonaisarvo on 1 500 euroa vuodessa, vain 300 euroa on veronalaista ja vaikuttaa kokonaispalkkaan. Työntekijöiden on hyvä olla tietoisia näistä seikoista ja ottaa ne huomioon verosuunnittelussaan.

 

Työsuhdepyörän verotus työntekijälle
Electrobike logo pyoraetupalvelu

Polkupyöräetu

Polkupyöräedun edelläkävijä suomessa jo toistakymmentä vuotta.

TYÖSUHDEPYÖRÄN ASIAKASPALVELU

09 34873508 | yritysmyynti@electrobike.fi