Sähköpyörien käyttö – asenteet muuttuvat

loka 15, 2023 | Electrobike Työsuhdepyöräetu | 0 Kommenttia

Sähköpyörien käyttö – asenteet muuttuvat

Sähköpyörät, eli e-pyörät, ovat yleistyneet maailmanlaajuisesti monista syistä. Tässä muutama näkökulma sähköpyörien käyttöön liittyen, jotka voivat heijastaa asenteiden muutosta:

Ympäristötietoisuus

  • Ekologisuus: Yhä useampi ihminen on alkanut suosia ympäristöystävällisempiä kulkuvälineitä. Sähköpyörät tarjoavat mahdollisuuden vähentää hiilipäästöjä ja ovat näin ollen vetovoimaisia ekotietoisille kuluttajille. Sähköpyörän käyttö on ympäristöteko, sillä sen avulla monet autolla liikuttavat matkat tulevat helposti saavutettaviksi.

Teknologinen Kehitys

  • Teknologia: Sähköpyörien teknologia on kehittynyt merkittävästi. Akut ovat kevyempiä, kestävämpiä ja ne voi ladata nopeammin kuin ennen. Tämä tekee sähköpyöristä entistä käyttökelpoisempia ja houkuttelevampia.
Liikkumisen Vapaus
  • Liikkuvuus: Monissa kaupungeissa on tehty investointeja pyöräilyinfrastruktuuriin, ja sähköpyörät ovat mahdollistaneet ihmisille pidempien matkojen kulkemisen vähemmällä vaivalla, lisäten niiden suosiota. Sähköpyörää käyttämällä kuljet pidemmänkin matkan ilman hikistä paitaa.
Terveydelliset ja Sosiaaliset Tekijät
  • Terveyshyödyt: Vaikka sähköpyöräily ei ole yhtä fyysisesti vaativaa kuin perinteinen pyöräily, se tarjoaa silti liikuntaa ja mahdollistaa ulkoilun. Näet samalla luontoa ja ympäristöä laajemmin. Sähköpyörien käyttö lisää merkittävästi terveyshyötyjä.
  • Sosiaalisuus: Sähköpyörän käytön on havaittu olevan sosiaalisesti yhdistävä tekijä. Eri ikäryhmät ja kuntoilutasot voivat nauttia yhteisistä pyöräretkistä, kun fyysinen rasitus voidaan säätää sähköavustuksella.

Taloudelliset Tekijät

  • Hinta: Sähköpyörien hinnat ovat tulleet alaspäin ja monille kuluttajille ne ovat nyt saavutettavissa. Lisäksi erilaiset tukiohjelmat ja verohelpotukset voivat tehdä sähköpyöristä taloudellisesti houkuttelevamman vaihtoehdon.
  • Omaisuuden suojelu: Kaupunkialueilla, joissa liikennetilanne on haastava ja parkkipaikkojen löytäminen voi olla hankalaa, sähköpyörät tarjoavat kätevän vaihtoehdon, joka on myös edullisempi pitkällä aikavälillä verrattuna autoiluun.

Tietenkin vuoden 2023 tarkat trendit ja muutokset voivat poiketa näistä yleisistä huomioista. Sähköpyörien suosion nousu on kuitenkin maailmanlaajuinen ilmiö ja monet näistä tekijöistä ovat relevantteja myös vuonna 2024.

Sähköpyörien käyttö yleistyy koko euroopassa.

Joka neljäs eurooppalainen sanoo ostavansa tai käyttävänsä sähköpyörää todennäköisemmin kuin edellisenä vuonna, paljastaa Shimanon viimeisin State of the Nation -raportti, joka tutkii erityisesti sähköpyöräilyn kasvua Euroopassa.

Yli kolmannes (37%) alle 24-vuotiaista on sanonut käyttävänsä sähköpyörää vähentääkseen ympäristövaikutuksiaan, kun taas kaksi viidesosaa (41%) yli 55-vuotiaista sanoi etsivänsä vaihtoehtoa moottoriajoneuvolle. 

Koronaviruspandemia ei ole ainoa motivoiva tekijä sähköpyörien käytössä, vaan kasvava tietoisuus ja kiireellisyys ilmastonmuutoksen ympärillä saa enemmän ihmisiä tekemään henkilökohtaisia ​​valintoja oman hiilijalanjälkensä pienentämiseksi.

Shimanon raportti sähköpyörän käytöstä

Raportissa ei käsitellä Suomea erikseen, mutta 2021 alussa uudistettu Työsuhdepyöräetu on kasvattanut pyöräilyn kiinnostavuutta, erityisesti sähköpyörien osalta sekä vuoden alussa käynnissä ollut romutuspalkkio käytettiin lähes ennätysajassa loppuun, joka viestii myös kiinnostuksesta vähäpäästöisten kulkuneuvojen hankintaan.

Lue koko artikkeli Shimanon kotisivuilta

“Sähköpyörien käyttäjät ovat ekologisen tietoisuuden aallonharjalla”

– tämä väite kuvastaa hyvin nykypäivän liikkumisen paradigman muutosta ja yksilöiden halua edistää kestävää elämäntapaa. Sähköpyörien suosio on kasvanut räjähdysmäisesti eri puolilla maailmaa, ja yksi merkittävä syy tähän on kuluttajien lisääntynyt tietoisuus ympäristöasioista.

Sähköpyörän käyttäminen, tai e-pyörän, mahdollistaa yksilölle liikkumisen, joka on paitsi tehokasta, myös vähäpäästöistä. Ihmisten tietoisuus ilmastonmuutoksen vakavuudesta ja halu vähentää omaa hiilijalanjälkeään on tuonut sähköpyörien käyttämisen entistä suuremman kuluttajajoukon ulottuville. Pyöräilyn avulla ihmiset voivat vähentää omia liikkumisesta syntyviä päästöjään merkittävästi, edistäen näin vihreämpää ja puhtaampaa kaupunkiympäristöä.

Kaupungeissa, joissa liikenne on usein ruuhkautunut ja ilmansaasteet kohoavat, sähköpyörät tarjoavat virkistävän vaihtoehdon. Sähköpyörän avustuksella käyttäjä voi liikkua paikasta toiseen vaivattomasti, ilman, että liikkuminen muodostuu fyysisesti raskaaksi. Näin ollen e-pyörä on saavuttanut suuren suosion kaikenikäisten ja -kuntoisten ihmisten keskuudessa.

Sähköpyörien valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Voit lukea tästä artikkelin.

Kuitenkin, sähköpyörien käytön ja ekologisen tietoisuuden yhteys ei rajoitu vain vähäpäästöiseen liikkumiseen. Sähköpyöräilijät edistävät myös muita ekologisia arvoja, kuten kestävän matkailun periaatteita. Esimerkiksi pyöräretket ja -vaellukset ovat monille paitsi loma, myös osoitus siitä, että upeita elämyksiä voidaan kokea ilman ympäristölle haitallista lentämistä.

Yhteisöissä, joissa sähköpyöräily on yleistynyt, voidaan usein nähdä myös muita positiivisia muutoksia. Paikalliset markkinat, kahvilat ja muut palvelut hyötyvät, kun ihmiset valitsevat pyöräilyn auton sijaan ja samalla tukevat paikallistaloutta. Tämä osoittaa, että ekologisen tietoisuuden aallonharjalla ratsastavat sähköpyöräilijät eivät ainoastaan suojaa ympäristöä, vaan myös rakentavat kestävämmin toimivaa yhteiskuntaa.

Sähköpyörät symboloivat muutosta kohti ekologisesti kestävää tulevaisuutta, jossa jokainen yksilö voi osaltaan vaikuttaa positiivisesti ympäristön tilaan. Ne ovat käytännöllinen esimerkki siitä, kuinka teknologinen innovaatio yhdistettynä ympäristötietoisuuteen voi tuoda mukanaan positiivisia muutoksia, jotka heijastuvat laajemmin koko yhteiskuntaan. Sähköpyöriä käyttämällä, polkupyörien käyttäjät ovat näin ollen eturintamassa rakentamassa tietä kohti vihreämpää ja kestävämpää tulevaisuutta.

Työsuhdesähköpyörä on tulevaisuuden liikkumisen väline

Monet yritykset tukevat sähköpyörän käyttöä haluavia työsuhdepyöräeudlla. Outokumpu haluaa olla yrityksenä tukemassa koko henkilöstön hyvinvointia. Lue artikkelimme yhteistyöstä Outokummun kanssa.

blank

Polkupyöräetu

Polkupyöräedun edelläkävijä suomessa jo toistakymmentä vuotta.